Pages Navigation Menu

Towarzystwo Uprawy i Ochrony Roślin

Towarzystwo Uprawy i Ochrony Roślin

Powstałe w 2003 roku Towarzystwo Uprawy i Ochrony Roślin postawiło sobie ambitny cel edukowania społeczeństwa na temat zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnej polityki niszczenia przyrody i ignorowania podstawowych zasad równowagi ekologicznej.

c1Realizujemy różne zadania i projekty służące masowemu informowaniu społeczeństwa w dziedzinie ekologicznej uprawy i ochrony roślin. Promujemy ekologiczną produkcję roślinną prowadząc szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną na temat zasad uprawy, gospodarki nawozami oraz ochrony roślin.

Nasza organizacja zrzesza już kilka tysięcy członków, którzy aktywnie promują i wcielają w życie na swoich prywatnych polach i działkach zasady przyjaznej naturze uprawie roślin.

Człowiek systematycznie przyczynia się do niszczenia przyrody. Coraz więcej terenów zielonych ulega degradacji, bądź to w wyniku przeznaczania ich na cele przemysłowej uprawy roślin lub hodowli zwierząt, bądź na skutek rabunkowej eksploatacji, na przykład wycinki lasów, kopalni odkrywkowych i itp. Cierpi na tym nie tylko roślinność, zwierzęta i owady, ale także ludzie, bowiem tak intensywne działania o charakterze gospodarczym powodują nieodwracalne zmiany w całym ekosystemie, co skutkuje między innymi widocznymi już dla wszystkich zmianami klimatu.

Wszystkich, którym leży na sercu przyszłość Ziemi i którzy chcą zadbać o zachowanie jej roślinnej i zwierzęcej szaty w nienaruszonym stanie, zapraszamy do dołączenia do naszego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Roślin.

Pracując razem z nami dołożycie Państwo swoją cząstkę do wielkiego dzieła ocalenia przyrody naszej planety. Prosimy o zapoznanie się z naszym statutem i zgłoszenie swojego akcesu. Zapewniamy, że dla każdego z chętnych znajdzie się odpowiedzialne zajęcie.